Storgatan vid Mäster Erik

Gamla vykort från Holmsund

Storgatan med Nordbrants, sedemera Wincents där vi köpte våra herrkläder. Nästa hus inrymde Café och Biograf (City). Därefter legendariska fröknarna Petterssons Tobak och Manufakturaffär. I den utskjutande delen inrymdes en Kiosk där vi handlade godis inför bioföreställningarna.

STORGATAN

STORGATAN

Gamla vykort från Holmsund

Storgatan från andra hållet med Häggströms Skoafärr i förgrunden, därefter Fessés Konditori och Café. Längst ner i backen ser vi Utterströms Järnaffär.

STORGATAN

STORGATAN

Gamla vykort från Holmsund

Från höger ser vi först City Konditori och Biograf, "Fröknarna Petterssons", Lundviks Möbler, Gerdins Bok och Pappershandel, Sjömanshemmet och Vinbergs tyger.

STORGATAN-Flygvy

STORGATAN-Flygvy

Gamla vykort från Holmsund

Huset till höger inrymde på tidigt 1900 -tal J.L.Norgrens Manufaktur och Ekiperingsaffär. på 50-talet spelades här Biljard (Eriksson) var ägare.
Det låga anexet bredvid inhyste Rum för resande och Café med servering.

STORGATAN uppe på krönet

STORGATAN uppe på krönet

Gamla vykort från Holmsund

Vänder vi blicken åt andra hållet ser vi fartyg i bakgrunden (1903) och vad man i dag kallar "Dillners huset". Här har funnits Skeppshandel, Speceriaffär, "Rum att hyra" verksamhet, Barservering m.m.

STORGATAN mot Djupviks Hamn

STORGATAN mot Djupviks Hamn

Gamla vykort från Holmsund

Vid kaj närmast ligger Kustångare "NORRA SVERIGE" . Till höger om Segelfartyget kan vi se det som i min barndom var läkarstationen. Vykortet är "collorerat" och troligen från tidigt 1910-tal.

Djupviks Hamn

Djupviks Hamn

Gamla vykort från Holmsund

ett senare vykort från omkring 1930. Till höger ringlar sig Storgatan uppför Djupviksbacken. Till vänster ser vi tornet på Tornberget. Tornet finns inte kvar idag.

Djupviks Hamn

Djupviks Hamn

Gamla vykort från Holmsund

9 Bogserare förtöjda vid Djupviks kaj.Vi kan skönja "DROTT" och "CARL WIKSTRÖM". Längs fram ligger ligger ELFKUNGEN som transporterade stuveriarbetarna.

Djupviks Hamn

Djupviks Hamn

Gamla vykort från Holmsund

"ELFKUNGEN" med Alfons Andersson som skeppare.

Djupviks Hamn

Djupviks Hamn

Gamla vykort från Holmsund

Vykort med hamnen i bakgrunden (THULE vid kaj) och HOTELL STENMAN. Fotot är taget 1903 av fotograf AMÈDE.

Djupviks Hamn

Djupviks Hamn

Sandviks Hamn

Sandviks Hamn var Djupviks Hamns förlängning. Vykortat visar 4 båtar under lastning, varav en ser ut att vara färdiglastad. Vykortet äe "plundrat" (inget frimärke), men borde vara 1930-tal. Skickat av sjöman (signatur "S") till fröken Astrid Lindberg , Fagerviksverken.
"Vi har legat här en vecka nu" skriver han.

Sandviks Hamn

Sandviks Hamn

Sandviks Ångsåg

  Sandviks Ångsåg, Vykortet poststämplat feb. 1908. Delar av sågen och brädgården förstördes i en brand 1915.

Sandviks Ångsåg

Sandviks Ångsåg

Sandviks såg

Collorerat vykort av den nya sågen som togs i bruk 1916. Kortet ej postgånget men är troligen från tiden före 1920.

Sandviks såg

Sandviks såg

Senaste kommentaren

03.09 | 07:32

Vem är ägare till kortet på Umeå torget 1908 . En tanke är att det sprids på olämpligt sätt på vebben . .

27.01 | 13:34

Att kort#4, har "samma motiv" som ett från 1887, och såg ut så där före OCH efter branden, tar jag för "omöjligt".
Flera bilder finns i olika varianter, gör D lättare att tidsplacera...

23.01 | 17:51

Hej! jag la upp ett vykort från Umeå på Facebook.
va d okey?

30.06 | 09:11

Fotot på VK-huset frankerat 1958 är taget före 1951. Trähuset med hotellet bakom VK-huset revs 1951 när de byggde det hus som nu står på rådhusesplanaden 12.

Dela den här sidan

Sandvik

Vykort av Sandvik "Kröpan" med arbetarbostäderna som flankerar trädgårdsodlingarna. I mitten på Skolberget i bakrunden ser vi Sandviks Skola som invigdes redan 1898 och som brann ner 1984.

"kröpparjärla"

Sandvik

Logen 2742 "Skärgårdsklippans" ordenshus, Sandvik. Poststämplat sept.1904 av sjömannen Karl. Han hälsar att båten "afgår i afton till Sund". Kan han möjligen ha varit en nykter sjöman som väljer detta motiv. Eller är det ett sätt att lugna fröken Clara Olsson i Helsingborg som är mottagre av hälsningen.
OCH vem är mannen i fönstret som inte fick vara med i gemenskapen framför byggnaden.

Logen Skärgåsdrklippan

Logen Skärgåsdrklippan

Lövön

Vykortet sänt till Ossian Andersson i Umeå med gratulationer 1921. Avsändaren anonym. Vykortet som sådant är klart mycket äldre.

Från andra sidan Sundet

Från andra sidan Sundet

Lövön

Vykort av Lövön omkring 1950. Fotot taget från det torn som står på Omberget vid den här tiden. Vi kan se ända bort till andra sidan Lövösundet. Ej postgånget.

Från Omberget

Från Omberget

Holmsundsvägen

 Flygfoto över Holmsundsvägen-Centralskolan från början av 1960.Holmsundsvägen har kommit till men ej Järnvägsgatan. Längst nere till vänster kan vi skymta Ordenshuset.

Holmsundsvägen-Centralskolan

Holmsundsvägen-Centralskolan

Centralgatan-Trädgårdsgatan

Flygfoto över Centralgatan-Trädgårdsgatan. Ca. 1950. vi ser Hanssons Herrkipering, taket på Odeonbiografen. Konsum på Svedbergsgatan är under uppförande. Inom ramen för Centralgatan-Svedbergsgatan- Trädgårdsgatan finns i dag inte många hus kvar.

Centralgatan-Trädgårdsgatan

Centralgatan-Trädgårdsgatan

Järnvägsstationen

Järnvägen kom till Holmsund 1921. Vykortet är skickat till Brändö, Wasa 1923 och troligtvis är invigningen dokumenterad på fotot.

Järnvägsstationen , invigning 1921 ?

Järnvägsstationen , invigning 1921 ?

Järnvägsstationen

Postgånget Vykort 1949. Fotografen har lyckats fånga ett ånglokomotiv på bilden.

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen

Vy av Järnvägsstationen poststämplat juli 1962. Nu har rälsbussarna tagit över Ångloken. En remdriven Novelett i förgrunden.

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen

Industrigatan

Ung man beundrar bilar utanför Kommunalhuset. Poststämplat vykort 1949.

Kummunalhuset

Kummunalhuset

Industrigatan

Vintermotiv från 1950-talet.  Hanssons Herrkipering i förgrunden, därefter kommunalhuset och i bakgrunden SCA fabriken.

Hanssons

Hanssons

Industrigatan

Markströms Cyckel och Mopedhandel/verkstad i förgrunden, därefter (blå huset) som vid den här tidpunkten (ca. 1960) inrymde Posten.

Markströms (förgrunden)

Markströms (förgrunden)

Nygatan

Flygvy av Nygatan 1940-talet. De flesta av husen på nedre delen finns inte i dag.

Flygvy av Nygatan

Flygvy av Nygatan

Eriksdalsvägen

Eriksdalsvägen till högher och den ännu ej utbyggda Lillsjövägen till vänster. Vykort från ca.1950.

Delar av Svenskby

Delar av Svenskby

Holmsund Sågen

Vykort poststämplat 1951 Holmsunds Såg. Kontor på Västerbacken till höger.

Holmsunds Såg

Holmsunds Såg

Holmsunds Lastageplats

Vykort skickat av Harriet och Kurt Engström 1921. Adressat Major Anna Sehörning,(Frälsningsarmèn kanske?) Boden. Motivet är en blandning av Skutor och Ångfartyg

Brädgårn´

Brädgårn´

Holmsunds Lastageplats

November 1906 skickade Sjömannen Magnus detta vykort hem till Wäddö. Magnus fraktade gods på pråmar och har just anlänt från Finland föregående dag. Destinationen är Gefle.
Motivet. En märkpojke i förgrunden medans resten av arbetslaget står på kajen. Legendariska Dunker ligger vid kaj och i bakgrunden ligger ett ångfartyg och väntar på att bli färdiglastad.

Märkpojke

Märkpojke

Kyrkskolan

Nya Skolan blev sedemera Kyrkskolan. Byggdes vid sekelskiftet. Till höger Inrymdes så småningom Skolkök på nedre plan och Slödlokal på övre våningen. Gymnastiklokal bakom. detta var på utedassens tid som ni kan se i mitten mellan byggnaderna.

Kyrkskolan

Kyrkskolan

Kyrkan

Holmsunds kyrka 1903. Poststämplat Umeå 1907. Foto Amedè. Det ser ut som att Esther från Ytterhiske har svarat på en kontaktannons. Hon skriver Min lilla okände,  hur mår ni. Jag mår som en söderns lilja i en grön dal fatän jag bor i höga nord. Jag läste er annons...etc. Adressaten bor i Stockholm.

Holmsunds kyrka 1903

Holmsunds kyrka 1903

Kyrkan

Collorerat kort av Holmsunds Kyrka ca.1905. Ej postgånget. Vackert foto.

Holmsunds Kyrka ca.1905

Holmsunds Kyrka ca.1905

Kyrkan

Flygfoto av Kyrkan och Västerbacken Poststämplat 1949.  Till höger Lärarbostaden. Till vänster Prästbostaden. I bakrunden arbetarbostäder och därbakom brädgården.

Kyrkan och Västerbacken

Kyrkan och Västerbacken

Uthamnen

Fyra lastfartyg på rad, varav tre är Sveabolagets båtar.
Den mittersta av dessa är "WORMO". Ej postgånget. troligen 1950-talet

Umeå uthamn

Umeå uthamn

Uthamnen

Detta foto är det enda som inte är ett vykort. En flygvy som jag bara måste ha med. det ser ut som två av Irisbolagets båtar vi kaj. Kamratvallen i höger bildkant.
Vägen från hamnen följer inte järnvägen utan svänger av rakt mot sågenför att ansluta till Storgatan. Längs upp kan vi se Sandviks såg och en skymt av Lövösundet

Umeå Uthamn-Foto

Umeå Uthamn-Foto

Kommentarer

AnneMarie

17.08.2020 09:59

Tack för en intressant bildhistoria från min mans, Tommy, barndomsstad på 50-60 tal.

Liv Lernfelt Franke

03.06.2020 20:50

Har du några bilder från det fina huset på Storgatan som min morfar och mormor hade?

I deras affär såldes bl a tyger och garner.

Det blev efter deras bortgång möbelaffär.

Huset var ett fint trähus.

Thomas Ledin

10.05.2020 12:51

Hejsan
Söker gamla hyresgäster på djupviksgatan.
Erik Adolf Ledin och Svea Ledin. Erik Adolf var skeppare på bogserbåten "Nicke" Bodde på djupviksgatan 50-60 talet. Mina morföräldrar.

Liv Lernfelt Franke

29.12.2019 15:47

Jätteroligt att se dessa bilder. Min morfar och mormor Winbergs, hade tygaffären på Storgatan. Min mamma och moster växte upp där. Vi hälsade på somrar och jular. Minns sjö-
manshemmet, bion, hamnen.

birgitta edstrand karlmark

30.12.2018 09:28

tack för fina kort minnena vaknar

Kurt Ove johansson

10.06.2016 15:37

Jag bodde i "Tillmansgården. Mellan oss och hotell Stenmans var bara ett hus. Där bodde Felix Lindström med familj. Han var droskägare.

Kurt Ove Johansson

10.06.2016 14:09

Fantastiska bilder från mitt Holmsund som jag lämnade i början av 1950-talet som 20-åring.
Bodde största delen i Djupvik. Att få åka ut på redden med Elfkungen var stort med kapten Alfons Andersson

Reidar Printz

02.03.2016 21:13

Roligt att se bilderna å framförallt på Hotel Stenman. Sjökapten, hamnmästare, hotelägare Anton Stenman var min farfars farfars far å pappa till Carl Anton Stenman första fyrvaktare på stora Fjäderägg

Kurt Ove Johansson

10.06.2016 15:43

Spännande information. Jag bodde granne med Stenmans. I Tillmansgården. Printz är inget Holmsundsnamn vad jag minns. Du får gärna berätta.

Birgitta Österlind

27.11.2015 20:46

Jätteroligt att titta på dessa bilder hälsar Birgitta Österlind som hade efternamnet Andersson på den tiden...minns fikastunder hos Maud, Cykelaffärens dotter.

Jenny Kintzelt

27.11.2015 10:34

Men så fantastiskt roligt och se dessa foton. Mest kul de bilder från djupvik eftersom jag själv bor där nu (Herrgårdsgatan). Går det att på något sätt beställa något av dessa i större format?

Göran Westerlund

27.11.2015 21:05

Hej Jenny,
Beror på vilken bild det handlar om.

Leila Ågren-Burström

25.11.2015 11:19

Jag är mycket tacksam för denna fantastiska återblick i Holmsunds historiska utveckling.

Lennart Karlsson

22.06.2015 06:47

Jag söker bilder på gamla dansbanan, bor i kv Dansbanan i Holmsund. Öster om Vattentornet.

Lena Jansson

02.04.2015 22:57

Forts. Har börjat ta vara på gamla foton och skriva lite om det gamla, en enkel släktkrönika för barn och barnbarn. Inser att det är sista chansen.

Lena Jansson

02.04.2015 22:52

Hej. Jätteroligt att se fotona. Jag bodde i Holmsund mina första år hos Lilly Sandström, min mamma hette Gun och arbetade hos Systrarna Pettersson.

Anne Lundmark

26.01.2015 20:47

Fina kort !
Jag bodde som barn i Holmsund på Holmsundsvägen
Minns fröknarna Petterson, så eljest

Rolf Lidgren

12.11.2014 12:17

Trevliga och nostalgiska bilder. Bodde i "annexet" till järnvägsstationen 1947-1965. Farsgubben järnvägare på banan. 1950 fick vi vattentoalett inomhus!!!

Maude Svensson

26.09.2014 18:25

Hej Göran! Jättefin och intressant sida om Holmsund. Jag har ett foto av ett hus från 1900-talet som troligen är från Djupvik som jag undrar om du kan titta på?

Göran

27.09.2014 08:36

kan du skicka fotot via e-post?
goran.w@telia.com

Malin Dahlqvist

30.07.2014 10:54

Jättefina vykort och roligt att få se hur vårt älskade Holmsund såg ut förr men varför är inte bilderna större med förstoringsglaset?

Håkan Sjöberg Mariestad

13.11.2013 22:52

Roligt att se alla bilderna från Holmsund. Överraskad att få se båten (Vormo) som jag seglade med på 60-talet

Håkan Bremberg

22.04.2013 18:22

Hej Joachim!
Jag har försökt kontakta/ringa dig, men bara mötts av en röstbrevlåda. Det gäller bilder från Eriksdalsvägen 48.

Håkan Bremberg

20.02.2013 13:14

Hej Göran!
Kul hemsida med de fina korten. Jag antar att du är Leifs storebror. I så fall är vi bekanta. Jag bodde på Eriksdalsvägen 48. Numera i Skövde.

Joachim Sterner

21.04.2013 22:38

Hej Joachim heter jag och köpt Eriksdalsvägen 48. Har du några gammla fina bilder från tiden ni bodde i huset?

Susanne Östman

28.11.2012 17:06

Hej! Jag är uppvuxen i Holmsund o bodde på Citybiografen, vi var dom sista som bodde där innan den revs. Så roligt att se alla fina kort från Holmsund!

Andrzej

19.09.2012 14:57

Beatyful city, I live in Holmsund 2007-2008y. Best Regards fram Poland

Laila johansson

11.05.2012 17:06

Hej Göran! Vet vem Du är. Själv född i Holmsund och bott på "bakgatan".Skulle gärna haft kortet över Storgata. Är släktforskare. Kan Du höra av Dig, tack!

Göran Westerlund

20.05.2012 08:31

Hej Laila. Har flera kort av storgatan och "bakgatan", menar du gatan mellan City Biografen och "Shermans". Vem är du och var bodde du? Göran.tel 070-5365324

Marianne Levin

09.04.2012 11:18

Ååååååååå vad roligt med alla bilderna. Vissa väcker många minnen. Ja tänk vad allt förändras. Vissa bilder skulle man vilja berätta nått. Tack för detta.

Ingegerd Holmström

23.10.2011 12:17

Min farmor är född på Eriksdal, farmors pappa var Anders Eriksson på Anders-ers-vägen. Roligt att se korten. Ingegerd.

Åke

24.02.2011 13:32

Det är ju en bra ersättning till "skullhasitt"
Kul med bilder från Umeå också.
Eftersom jag kommer norrifrån. Kul att se hur Holmsund såg ut före min ankomst!

Britt-Marie(Widmark)Holmsten

20.11.2010 17:18

Hej du!Leslie gjorde mig uppmärksam om att du hade en sida som han trodde att jag skulle gilla...och han hade så oherrans rätt i det
Kram! Britt-Marie