ovan. 2 VYKORT FRÅN NORGE

ovan. NAHLIN FOTADE OFTA MOTIV FRÅN DJUPIK OCH DE FARTYG SOM LÅG VID KAJ: TILL HÖGER SER VI OCKSÅ HOTELL SENMANS

ovan. MOTIV FRÅN DJUPVIKS KAJ och HOLMSUNDS LASTAGE PLATS ( BRÄGÅR`N )

ovan. Till höger SANDVIKS SÅGVERK. Till vänster SÅGEN I BAKGRUDEN: FOTOT TAGET FRÅN TORNBERGET

ovan. BÅDA MOTIVEN VISAR ARBETARBOSTÄDER I "KRÖPARN"

ovan. Uppe till höger KYRKSKOLAN. Till Vänster ANRIKA FRÖKNARNA PETTERSONS CIGARR OCH TOBAKSAFFÄR