Öbacka

Häst och vagn kanske på väg mot Lasarettet. Vykort avsänt 1913 till Göteborg

Storgatan-Öbacka

Öbacka

Vy från Öbacka/Lasarettet mot staden. Vi ser Scharins (I dag Konsthögskolan) och trämassemagasinet, Skickat till Fröken Klara Bäckström, Bydeå ca. 1930

Från öbacka mot staden

Öbacka

 Lasarettet från (östra Öbacka ?). Ett vackert collorerat vykort avsänt 26 mars 1916. (fotograferat före 1909).

Öbacka-Lasarettet

Öbacka

Öbacka hållplats nedanför Lasarettet med vänthall och kiosk. (inget resecentra precis).Vid den här tidpunkten, 1940-talet var det ångloken som stannade här.

Öbacka hållplats- Lasarettet

Öbacka

Vykort med flygvy 1958. vid den här tidpunkten låg överfarten över järnvägen nere till vänster,strax ovanför "Skogsägarna" som man kan se en skymt av. Lasarettet har fått sina första "höghus.

Flygvy, Öbacka-Lasarettet

Berghem

Vykort 1958 över de första hyreshusen på Berghem.

Flygvy- Berghem

Haga

Riddargatan Haga 1940-tal. I bakgrunden kan vi se gångbron över järnvägen och stationsbyggnaden.

Riddargatan Haga

Millitär

Flygvy över I 20. Officersbyggnaden i förgrunden. Därbakom Kaserngården med matsalen i mitten. Troligen senare delen av 1940-talet.

Flygvy över I 20.

millitär

K 4 Kaserner 1940-tal. Längs upp på bilden på andra sida järnvägen ser vi I 20.

Flygfoto K 4

millitär

Kavalleriskolan (Moritzska gården). Huset som var beläget vid hörnet av Skolgatan och Rådhusesplanaden har under åren inrymt ett antal olika aktiviteter. På 1920-talet fanns här staden brandkår på innegården. Huset flyttades och finns ny som närmaste granne till Kyrkan. BOSTADEN har nu sin verksamhet där. Vykortet avsänt till Fröken Eina Pripp 1911

Kavalleriskolan (Moritzska gården)

Storgatan

Vykort ca. 1905 visar Unander Scharinska huset i förgrunden och Ringstrandska villan i bakgrunden.
Vem står i det öppna fönstret på övervåningen??

Scarinska och Ringstrandska "villorna"

Vid älven

Scharinska Träsliperiet där i dag Konsthögskolan har sina lokaler nere vid Älven.
1910-20-tal.

Scharinska Träsliperiet

Storgatan

Detta vykort av Umeå Kyrka skickades 1901 från Holmsund av sjömannen Wille till fröken Edith Wennerlöf Stockholm. Man kan läsa att båten är redo att avsegla från Holmsund och att vinden är god.
Båten var Briggen Sigrid och hemmahörande i Malmö. 

Kyrkan

Skolgatan

Ett vackert collorerat vykort av Småskolan,Skolgatan 77.
  Skolan invigdes 1889. På fotot ser vi "Skollofskoloni på afresa"
  före1910.

Småskolan, Skolgatan 77

Skolgatan

Collorerat vykort av Köpmannahuset poststämplat 1919. Korsningen Skolgatan-Rådhusesplanaden. Den här dagen paraderar Dragoner till häst.

Köpmannahuset

Wasagatan

Vykort av Wasagatan  (Wasaplan), postgånget 1904. "Blå Huset" till Höger finns fortfarande kvar. Till vänster ligger idag Hotell Wasa.

Blå Huset

Renmarksesplanaden

Collorerat vykort av Skolgatan-Renmarskesplanaden.Postgånget 1912.

Renmarksesplanaden

Västra Esplanaden

Vykort 1940-talet. Hotell Margareta. Vid entrén står ett antal människor. En herre i kostym och näsduk i bröstfickan, en dam i päls, Ytterligare en dam i kappa och svart hatt. en herre i uniform. Kanske är det en militär eller bara en Hotellvaktmästare. Slutligen sitter där en ung man på huk och klappar en hund. En trehjuling budcyckel skymtar bakom en björk. Möjligen är det den unge mannens. En samling människor utanför en port och samtliga blickar mot fotografen som står på andra sidan gatan. Kan dessa människor ha någonting gemensamt med varandra? Har man avnjutit en lunch tillsammans i uteserveringen som syns till vänster. Eller är det bara en slump att alla befinner sig där just då?

Hotell Margareta

Gamla Träbron

Vykort poststämplat 1938. En ensam ryttare paserar Bryggeriet på sin väg från Teg in till staden. Kanske till Drgonregementet K4.

Gamla bron -Bryggeriet

storgatan

På detta vykort från tidigt 1940-tal ? står fotografen vitd korsningen Storgatan -Ängesvägen  och blickar ner mot stan.

Storgatan-väst på stan

västerhiske

Flygvy över Västerhiske. På den här tiden en mycket lantlig miljö. Vykortet poststämplat 1955.

Flygvy över Västerhiske

Kägelbanan

Gammalt collorerat vykort av Kägelbanan. Den var belägen väst på stan mellan älvbrinken och Storgatan. Till vänster i bakrunden kan man se Lundåkern. Kägelbanan torde ha uppförts i slutet på 1890-talet.  Kägelbanor har funnits i privat regi på några platser till i Umeå. En finns kvar på Norrbyskär.

Kägelbanan