Området vid Stora Hotellet

Teatern  som uppfördes efter ett belut 1906 och som brann ner till grunden 1913. Den var belägen på Terassen nedanför Stora Hotellet.  Vykortet Poststämplat 1907

Teatern

Området vid Stora Hotellet

Teatern från en annan vinkel.

Teatern

Området vid Stora Hotellet

Ytterligare ett vykort av Teatern.  Framför Teatern kan vi se Paviljongen där man kunde avnjuta olika lätta drycker.

Teatern och paviljongen

Området vid Stora Hotellet

vykortet visar i förgrunden båtar på Umeälven, Stora Hotellet med paviljongen. Men Teatern finns inte mer.

Stora Hotellet med älven i förgrunden

Området vid Stora Hotellet

Paviljongen med 3 sköna damer som kanske sitter och dricker sitt eftermiddags te. På detta vykort finns inte Teatern

Paviljongen

Storgatan

De första topografiska vykorten i Sverige kom 1887 (Uppsala), 1896 (Stockholm), ca. 1897 (UMEÅ). Detta vykort poststämplat 1898 Visar "smörasken". Byggnaden uppfördes 1878 för
Västerbottens Enskilda Bank.

Smörasken

Storgatan

Korsningen Storgatan - Trångsund. Namnet fick den på grund av att gatan var så smal. Den var belägen nära där nuvarande Thulehuset är beläget. Trångsund fanns kvar tills nya bron byggdes 1950.

Trångsund

Storgatan

Korsningen Storgatan - Västra Esplanaden. Ett "vintrigt" vykort. Smörasken till vänster och till höger inryms för närvarande Comfort Möbler AB.

Smörasken

Storgatan

 N.J.BÄCKLUNDS till vänster och CONRAD SCHILDS till höger. Vykortet poststämplat Nyårsafton 1901 addreserat till Fröken Alma Hellsten,Sundsvall.
Ankomststämpel 2 jan. 1902.

STORGATAN- N.J.BÄCKLUNDS- CONRAD SCHILDS

Storgatan

Collorerat vykort av N.J.BÄCKLUNDS  och CONRAD SCHILDS.
Till vänster svänger man av in till Renmarkstorget.Till höger nuvarande Hotell Plaza. Poststämplat 1910

STORGATAN- N.J.BÄCKLUNDS- CONRAD SCHILDS

Storgatan

En vy från Thulehuset tidigt 1960-tal. Huset där Bäcklunds hade sin verksamhet finns kvar. Även så Schilds hus, om än något förändrat. Där ODEON biografen ligger (längst nere till höger) ser vi i dag Hotell Plaza. Renmarkstoget till vänster.

Vy från Thulehuset

Storgatan

Vykort 1910-tal. visar Sora Hotellet till Vänster och O & A Grahns handelsgård. Huset revs 1969. Framför ser vi trädgården där sedemera Sparbankshuset byggdes.

Stora Hotellet

Stogatan

Trafikstockning på Storgatan ca. 1910.

Trafikstockning

Storgatan

Ett vackert vinter vykort av Storgatan och Stora Hotellet.
Av bilarna att dömma bör det vara 1920-tal.
Hotellet uppfördes 1895

Stora Hotellet

Storgatan

Vykortet visar Storgatan västerut med Rådhuset och Sparbanket. 1930-tal.

Rådhuset och Sparbanken

Storgatan

Vykortet från Rådhusets torn mot Handelsbanken till höger med älven i bakgrunden. Till vänster Åklerbloms bokhandel. "Tyvärr" är denna vackra byggnad rivet. Kortet från mitten av 1940-talet.

Handelsbanken och Åkerbloms bokhandel

Storgatan

Elementär skolan för flickor. Skolan invigdes 1892. Bilden har fotats från Kyrktan. Tidigt 1910-tal

Elementär skolan

Storgatan

Collorerad vy före 1906 . här kan vi se Sparbanken långt  borta.

Elementär skolan

Storgatan. Öst på sta´n

1916 är detta vykort frankerat. Motivet: barn spelar kula utanför Carl Sandgrens affär vid korsningen Storgatan- Häradshövdingegatan.    I bakgrunden syns en Ångvält i arbete som vid denna tid gjorde skäl för namnet "Ångvält". Vi ser också Fängelset som skymtar mellan husen till vänster.

Korsningen Storgatan-Häradshövdingegatan.