Gamla vykort från Holmsund

Storgatan med Nordbrants, sedemera Wincents där vi köpte våra herrkläder. Nästa hus inrymde Café och Biograf (City). Därefter legendariska fröknarna Petterssons Tobak och Manufakturaffär. I den utskjutande delen inrymdes en Kiosk där vi handlade godis inför bioföreställningarna.

STORGATAN

Gamla vykort från Holmsund

Storgatan från andra hållet med Häggströms Skoafärr i förgrunden, därefter Fessés Konditori och Café. Längst ner i backen ser vi Utterströms Järnaffär.

STORGATAN

Gamla vykort från Holmsund

Från höger ser vi först City Konditori och Biograf, "Fröknarna Petterssons", Lundviks Möbler, Gerdins Bok och Pappershandel, Sjömanshemmet och Vinbergs tyger.

STORGATAN-Flygvy

Gamla vykort från Holmsund

Huset till höger inrymde på tidigt 1900 -tal J.L.Norgrens Manufaktur och Ekiperingsaffär. på 50-talet spelades här Biljard (Eriksson) var ägare.
Det låga anexet bredvid inhyste Rum för resande och Café med servering.

STORGATAN uppe på krönet

Gamla vykort från Holmsund

Vänder vi blicken åt andra hållet ser vi fartyg i bakgrunden (1903) och vad man i dag kallar "Dillners huset". Här har funnits Skeppshandel, Speceriaffär, "Rum att hyra" verksamhet, Barservering m.m.

STORGATAN mot Djupviks Hamn

Gamla vykort från Holmsund

Vid kaj närmast ligger Kustångare "NORRA SVERIGE" . Till höger om Segelfartyget kan vi se det som i min barndom var läkarstationen. Vykortet är "collorerat" och troligen från tidigt 1910-tal.

Djupviks Hamn

Gamla vykort från Holmsund

ett senare vykort från omkring 1930. Till höger ringlar sig Storgatan uppför Djupviksbacken. Till vänster ser vi tornet på Tornberget. Tornet finns inte kvar idag.

Djupviks Hamn

Gamla vykort från Holmsund

9 Bogserare förtöjda vid Djupviks kaj.Vi kan skönja "DROTT" och "CARL WIKSTRÖM". Längs fram ligger ligger ELFKUNGEN som transporterade stuveriarbetarna.

Djupviks Hamn

Gamla vykort från Holmsund

"ELFKUNGEN" med Alfons Andersson som skeppare.

Djupviks Hamn

Gamla vykort från Holmsund

Vykort med hamnen i bakgrunden (THULE vid kaj) och HOTELL STENMAN. Fotot är taget 1903 av fotograf AMÈDE.

Djupviks Hamn

Sandviks Hamn

Sandviks Hamn var Djupviks Hamns förlängning. Vykortat visar 4 båtar under lastning, varav en ser ut att vara färdiglastad. Vykortet äe "plundrat" (inget frimärke), men borde vara 1930-tal. Skickat av sjöman (signatur "S") till fröken Astrid Lindberg , Fagerviksverken.
"Vi har legat här en vecka nu" skriver han.

Sandviks Hamn

Sandviks Ångsåg

  Sandviks Ångsåg, Vykortet poststämplat feb. 1908. Delar av sågen och brädgården förstördes i en brand 1915.

Sandviks Ångsåg

Sandviks såg

Collorerat vykort av den nya sågen som togs i bruk 1916. Kortet ej postgånget men är troligen från tiden före 1920.

Sandviks såg

Sandvik

Vykort av Sandvik "Kröpan" med arbetarbostäderna som flankerar trädgårdsodlingarna. I mitten på Skolberget i bakrunden ser vi Sandviks Skola som invigdes redan 1898 och som brann ner 1984.

"kröpparjärla"

Sandvik

Logen 2742 "Skärgårdsklippans" ordenshus, Sandvik. Poststämplat sept.1904 av sjömannen Karl. Han hälsar att båten "afgår i afton till Sund". Kan han möjligen ha varit en nykter sjöman som väljer detta motiv. Eller är det ett sätt att lugna fröken Clara Olsson i Helsingborg som är mottagre av hälsningen.
OCH vem är mannen i fönstret som inte fick vara med i gemenskapen framför byggnaden.

Logen Skärgåsdrklippan

Lövön

Vykortet sänt till Ossian Andersson i Umeå med gratulationer 1921. Avsändaren anonym. Vykortet som sådant är klart mycket äldre.

Från andra sidan Sundet

Lövön

Vykort av Lövön omkring 1950. Fotot taget från det torn som står på Omberget vid den här tiden. Vi kan se ända bort till andra sidan Lövösundet. Ej postgånget.

Från Omberget

Holmsundsvägen

 Flygfoto över Holmsundsvägen-Centralskolan från början av 1960.Holmsundsvägen har kommit till men ej Järnvägsgatan. Längst nere till vänster kan vi skymta Ordenshuset.

Holmsundsvägen-Centralskolan

Centralgatan-Trädgårdsgatan

Flygfoto över Centralgatan-Trädgårdsgatan. Ca. 1950. vi ser Hanssons Herrkipering, taket på Odeonbiografen. Konsum på Svedbergsgatan är under uppförande. Inom ramen för Centralgatan-Svedbergsgatan- Trädgårdsgatan finns i dag inte många hus kvar.

Centralgatan-Trädgårdsgatan

Järnvägsstationen

Järnvägen kom till Holmsund 1921. Vykortet är skickat till Brändö, Wasa 1923 och troligtvis är invigningen dokumenterad på fotot.

Järnvägsstationen , invigning 1921 ?

Järnvägsstationen

Postgånget Vykort 1949. Fotografen har lyckats fånga ett ånglokomotiv på bilden.

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen

Vy av Järnvägsstationen poststämplat juli 1962. Nu har rälsbussarna tagit över Ångloken. En remdriven Novelett i förgrunden.

Järnvägsstationen

Industrigatan

Ung man beundrar bilar utanför Kommunalhuset. Poststämplat vykort 1949.

Kummunalhuset

Industrigatan

Vintermotiv från 1950-talet.  Hanssons Herrkipering i förgrunden, därefter kommunalhuset och i bakgrunden SCA fabriken.

Hanssons

Industrigatan

Markströms Cyckel och Mopedhandel/verkstad i förgrunden, därefter (blå huset) som vid den här tidpunkten (ca. 1960) inrymde Posten.

Markströms (förgrunden)

Nygatan

Flygvy av Nygatan 1940-talet. De flesta av husen på nedre delen finns inte i dag.

Flygvy av Nygatan

Eriksdalsvägen

Eriksdalsvägen till högher och den ännu ej utbyggda Lillsjövägen till vänster. Vykort från ca.1950.

Delar av Svenskby

Holmsund Sågen

Vykort poststämplat 1951 Holmsunds Såg. Kontor på Västerbacken till höger.

Holmsunds Såg

Holmsunds Lastageplats

Vykort skickat av Harriet och Kurt Engström 1921. Adressat Major Anna Sehörning,(Frälsningsarmèn kanske?) Boden. Motivet är en blandning av Skutor och Ångfartyg

Brädgårn´

Holmsunds Lastageplats

November 1906 skickade Sjömannen Magnus detta vykort hem till Wäddö. Magnus fraktade gods på pråmar och har just anlänt från Finland föregående dag. Destinationen är Gefle.
Motivet. En märkpojke i förgrunden medans resten av arbetslaget står på kajen. Legendariska Dunker ligger vid kaj och i bakgrunden ligger ett ångfartyg och väntar på att bli färdiglastad.

Märkpojke

Kyrkskolan

Nya Skolan blev sedemera Kyrkskolan. Byggdes vid sekelskiftet. Till höger Inrymdes så småningom Skolkök på nedre plan och Slödlokal på övre våningen. Gymnastiklokal bakom. detta var på utedassens tid som ni kan se i mitten mellan byggnaderna.

Kyrkskolan

Kyrkan

Holmsunds kyrka 1903. Poststämplat Umeå 1907. Foto Amedè. Det ser ut som att Esther från Ytterhiske har svarat på en kontaktannons. Hon skriver Min lilla okände,  hur mår ni. Jag mår som en söderns lilja i en grön dal fatän jag bor i höga nord. Jag läste er annons...etc. Adressaten bor i Stockholm.

Holmsunds kyrka 1903

Kyrkan

Collorerat kort av Holmsunds Kyrka ca.1905. Ej postgånget. Vackert foto.

Holmsunds Kyrka ca.1905

Kyrkan

Flygfoto av Kyrkan och Västerbacken Poststämplat 1949.  Till höger Lärarbostaden. Till vänster Prästbostaden. I bakrunden arbetarbostäder och därbakom brädgården.

Kyrkan och Västerbacken

Uthamnen

Fyra lastfartyg på rad, varav tre är Sveabolagets båtar.
Den mittersta av dessa är "WORMO". Ej postgånget. troligen 1950-talet

Umeå uthamn

Uthamnen

Detta foto är det enda som inte är ett vykort. En flygvy som jag bara måste ha med. det ser ut som två av Irisbolagets båtar vi kaj. Kamratvallen i höger bildkant.
Vägen från hamnen följer inte järnvägen utan svänger av rakt mot sågenför att ansluta till Storgatan. Längs upp kan vi se Sandviks såg och en skymt av Lövösundet

Umeå Uthamn-Foto