STÄMPLAR

här kommer jag att visa stämplar som kan vara av intresse.

HOLMSUND stämplat 1 jan. 1900

DJUPVIKEN

DJUPVIKEN (holmsund) FÖRSTA POSTSTATIONEN ÖPPEN UNDER ISFRIA PERIODEN 1875-1886

HOLMSUND

f 39 OCH f 54 LYXSTÄMPLADE HOLMSUND

HOLMSUND- ovanligt

Lyxstämplat HOLMSUND där årtalet 1898 hamnat upp och ner.
Värde? Kuriosa?